Nasjonalt diabetesmøte for sykepleiere på Sundvolden hotell 8-9.september

Mer om innhold og påmelding finner du ved å gå til Faggruppas facebookeside og se invitasjonen lagt ut 17.06.21

https://www.facebook.com/nsfffd