Nytt møte i frokostklubben 15.09.21

Frokostklubben

Frokostklubben er en digital plattform for faglig påfyll, formidling og diskusjon av aktuelle problemstillinger og tema. Tredje onsdag i hver måned fra klokka 08.10-08.45 vil du ha mulighet til å "møte" dine kolleger.

Program onsdag 15. september 2021

Kl. 08.10
Velkommen og introduksjon v/ Frokostklubbens`
programleder, Beryll Kristensen, diabetessykepleier og leder av FFD. Kl. 08.13
«Hva bør diabetessykepleieren vite om diabetes og førerkortregler?»v/ Cato Rolland Innerdal, Kommuneoverlege
Kl. 08.35-08.45
Ordet fritt.
Fyll opp kaffekoppen, logg deg på og «møt» dine kolleger da vel! 😀

Tid: Onsdag 15. september kl. 08.10 – 08.45
For å delta på møtet, klikk på linken under. Klikk her for å delta i møtet 
Hvis du ikke har Microsoft Teams fra før, kan du logge inn via din nettleser ved å trykke på «Bruk nettappen i stedet». Da trenger du ikke laste ned applikasjonen for å delta på møtet.

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MTY0N2YwNTAtYmI3OS00NDY0LWIzZTAtZGYyMWIwZWVjY2Jm%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522fdfed7bd-9f6a-44a1-b694-6e39c468c150%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522b24cd67f-c9aa-4750-9d0b-4f084a52fa28%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=2ab1f706-c429-4bc0-9fa2-339b823c7cf7&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=trueVelkommen!
Vennlig hilsen Novo Nordisk Norway og FROKOSTKLUBBENs programkomite;

Beryll Kristensen, Tone Singstad, Anders Ahlquist, Elisabeth Iversen, Anna Kristoffersen, Siv Janne Kummernes og

Gunn Aina Løkken
Diabetesspesialist
Novo Nordisk Norway AS

0047 917 23 472 (mobile)
gnlk@novonordisk.com