Store forskjeller i behandlingen av diabetes type-2

lege i diabetesartikkel

UNDERSØKT FASTLEGERS OPPFØLGING: Kjersti Nøkleby er selv fastlege og står bak studien som undersøker variasjon i behandlingen leger gir pasienter med diabetes type 2. 
Foto: Erik M. Sundt

De viktigste funnene handler om hvordan alder, antall pasienter og arbeidsmetoder påvirker behandlingen.