Vel blåst Bergen!

Bergen, aykepleiersymposiet

Vi var innlosjert sentralt på Bryggen i Bergen, ble ønsket velkommen med den vakreste sang, samt med velkomst av Tonje Teigland fra Arbeidsgruppen (med mikrofonen) og Beryll Kristensen, leder av NSF/FFD-styret.

Vi fikk oppleve et symposium der Bergen viste seg fra sin beste side i strålende sol og varme! Vi måtte nøye oss med å se solen i pausene, men inne i konferansesalen strålte det også; Fra scenen med engasjerte og dyktige foredragsholdere og i salen et lydhørt og interessert publikum. Tilstede var også var nyttige utstillere og samarbeidsparnere (uten dem ingen konefranse!), og flotte postere der de som presenterte ga oss et viktig innblikk i fagutviklings- og forskningsprosjekter.

TAKK til arbeidsgruppa i Bergen på vegne av oss alle som fikk delta!

De som fikk innvilget økonomisk støtte til å delta på symposiet, har sendt oss referat fra foredragene, og de legges inn her i tur og orden etterhvert som de kommer inn.