Vi gratulerer diabetessykepleier Ingvild Hernar som disputerer 09.09.21!

Ingvild Hernar,Foto/ill.: Jørgen Barth

Ingvild Hernar, foto/ill.: Jørgen Barth

NY DOKTORGRAD! Bruk av pasientrapporterte data i diabetesbehandlingen.

Lenke til disputas:https://www.uib.no/nye-doktorgrader/147262/bruk-av-pasientrapporterte-data-i-diabetesbehandlingen

4 aktuelle artikler (knyttet til DiaPROM som avhandlingen er endel av) som alle er åpent tilgjengelige (fulle referanser og lenker under).

Artikkel 1: Hernar, I., Graue, M., Richards, D., Strandberg, R. B., Nilsen, R. M., Tell, G. S., & Haugstvedt, A. (2019). Electronic capturing of patient-reported outcome measures on a touchscreen computer in clinical diabetes practice (the DiaPROM trial): a feasibility study [journal article]. Pilot Feasibility Stud, 5(1), 29. DOI: 10.1186/s40814-019-0419-4
https://link.springer.com/article/10.1186/s40814-019-0419-4

Artikkel 2: Haugstvedt, A., Hernar, I., Strandberg, R. B., Richards, D. A., Nilsen, R. M., Tell, G. S., & Graue, M. (2019). Use of patient-reported outcome measures (PROMs) in clinical diabetes consultations: study protocol for the DiaPROM randomised controlled trial pilot study. BMJ Open, 9(1), e024008. DOI: 10.1136/bmjopen-2018-024008
https://bmjopen.bmj.com/content/9/1/e024008.full

Artikkel 3: Hernar, I., Graue, M., Richards, D. A., Strandberg, R. B., Nilsen, R. M., Rekdal, M., Løvaas, K. F., Madsen, T. V., Tell, G. S., & Haugstvedt, A. (2021). Use of patient-reported outcome measures (PROMs) in clinical diabetes consultations: the DiaPROM randomised controlled pilot trial. BMJ Open, 11(4), e042353. DOI: 10.1136/bmjopen-2020-042353
https://bmjopen.bmj.com/content/11/4/e042353.full

Artikkel 4: Hernar, I., Graue, M., Strandberg, R. B., Lie, S. S., Sigurdardottir, A. K., Richards, D. A., Kolltveit, B. H., & Haugstvedt, A. (2021). Young adults with type 1 diabetes and their experiences with diabetes follow-up and participation in the DiaPROM pilot trial: A qualitative study. Diabet Med, 38(6), e14535. DOI: 10.1111/dme.14535
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/dme.14535