Utdanninger innen e-helse

Illustrasjon utdannelse

Det er et nasjonalt mål at velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i helse- og omsorgsektoren innen 2025.

Fremtidens helse- og omsorgsutfordringer vil kreve kompleks og oppdatert kompetanse i for å tette gapet mellom teknikken og klinikken. Samtidig er det avgjørende at god dialog med aktuelle aktører blir ivaretatt. Det er derfor nødvendig å kjenne både teknologiens potensiale og begrensninger, samt forstå hvordan disse løsningene endrer tjenesten.

Det tilbys utdanninger som retter seg mot e-helsefaget på flere steder, og de følgende har enda åpent for søknader. De er alle tverrfaglige studier som skal bidra til å møte behovet for kunnskap, ferdigheter og kompetansen som trengs for å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre helsetjenestene

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge tilbyr en masterutdanning i klinisk helsearbeid, hvor en av studieretningene er digitalisering og innovasjon i helse- og velferdstjenester. Det er en deltidsutdanning fordelt på åtte semester, og gir 120 studiepoeng. Oppmøte er på campus i Drammen.

Krav for opptak er bachelorgrad (eller tilsvarende) innen helse- eller sosialfag. Andre bachelorutdanninger innenfor digitalisering og teknologi kan vurderes. Du må ha et karaktersnitt på minst C eller bedre.

I tillegg må du ha enten minst ett års relevant klinisk erfaring, eller inneha minimum 20 prosent stilling i relevant klinisk praksis gjennom studiet. Søknadsfrist er 20. april 2022.

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder tilbyr en masterutdanning i helse- og sosialinformatikk. Studiet er lagt opp som et samlingsbasert deltidsstudium over tre år og gir 120 studiepoeng. 

Krav for opptak er bachelorgrad (eller tilsvarende) innen helse- eller sosialfag. I tillegg må du ha minst to års yrkeserfaring. Søknadsfrist er 20. april 2022.

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet tilbyr en videreutdanning innen e-helse. Det er en deltidsutdanning fordelt på to semestre, og gir 30 studiepoeng. Det er en kombinasjon av nettbaserte samlinger og oppmøte på campus i Bergen.

Kravet for opptak er bachelorgrad i helse- og sosialfag og minst ett års yrkesrelevant praksis etter utdanningen. Søknadsfrist er 20. april 2022.

Nord universitet

Nord universitet tilbyr en videreutdanning innen e-helse. Det går over tre semestre, gir 30 studiepoeng og er utelukkende nettbasert.

Kravet for opptak er bachelorgrad i helse- og sosialfag. Søknadsfrist er 20. april 2022.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

NTNU tilbyr en erfaringsbasert master i helseinformatikk. Studiet er lagt opp som et samlingsbasert deltidsstudium over fire år og gir 90 studiepoeng. Du kan ta enkeltkurs eller en hel mastergrad.

Kravet for opptak er fullført relevant bachelorgrad eller tre års utdanning fra høgskole/universitet innen helse- eller IT-fag, og minimum to års relevant arbeidserfaring etter fullført bachelorgrad. Søknadsfrist er 15. mai og 15. november.