Vinnere av posterpris under "Sykepleie i en digital tidsalder"

Det ble i år valgt å dele ut tre priser, der alle mottok en premie på 10 000 kr hver.

Årets vinnere ble:

  • Marit Dammen og Bodil Bach for posteren «Hvordan skape gode arenaer for samhandling innen psykisk helse? - Effektiv kommunikasjon med videokonferanse for brukere og tjenesteytere»
  • Berit Seljelid, Cecilie Varsi, Kari Abelsen, Ida Grorud, Anne Bergland, Lise Solberg Nes og Elin Børøsund for posteren «Elektronisk symptomkartlegging: Involvering av pasienter og helsepersonell i utvikling av en eHelseløsning».
  • Ingerd Irgens Hynneklev for posteren «Fra fortellerkultur til koding – en kvalitativ studie om sykepleieres erfaringer med DIPS behandlingsplan».

Gratulerer til alle vinnerne!