Nasjonalt fagmøte for gastrosykepleiere, på Lillehammer 2022.