Valgresultat 11.februar 2021

Styrets medlemmer per 11.ferbuar 2021:

  • Faggruppeleder: Julie Hellan
  • Styremedlemmer: Liss Anita Tollefsen, Marte Eide Jahnsen, Therese Rusten, Sonja Margrethe Eriksen og Merete Lie Seglem
  • Varamedlemmer: Beate Nesvåg og Siv Elisabeth Hauglann Isaksen

Redaktører av Gastroskopet: Hege Stai Solum og Kirsti P Schumacher

Styret har også oppnevnt ny redaksjonskomite:

Rebecca Foreman - Stavanger, Maren Josefine Kvarsnes - Lovisenberg, Anne Martinsen/Linn Tande-Iglkjøn - Ahus, Tone Mangerøy/Ingvild Grønhaug- Haukeland

Nominasjonskomité:

Wenche Brattebø Fenne - Stavanger, Irene Hitland - Haukeland, Monica Stensås- Ahus

Vara: Therese Havnsund - Gjøvik, Knut Hofseth - Rikshospitalet.