Bevares eldre lesbiske-, homofile-, biseksuelle- og transseksuelle personers integritet i sykehjem?

Mia Bolstad

Mia Bolstad

Temaet denne gang vil mange påstå er tabubelagt, og det er i seg selv en god grunn til å løfte kunnskap rundt det. Sykepleiere skal jobbe kunnskapsbasert.

Her kan man få se Mia Bolstads presentasjon av bacheloroppgaven: «Hvilke faktorer kan bidra til at eldre lesbiske-, homofile-, biseksuelle- og transseksuelle personers(lhbt - personer) integritet bevares i sykehjemmet?».

Mia er 22 år og har studert sykepleie ved HVL i Haugesund. Hun har jobbet i eldreomsorgen under studietiden, og det var her tankene rundt eldre lhbt- personers behov i sykehjem kom.

Du har kanskje hørt påstanden om at behovet for å uttrykke seksuell legning og kjønnsidentitet forsvinner ettersom vi blir eldre? Eldre lhbt-personer er en av de raskest voksende subpopulasjonene blant eldre mennesker. Samfunnets normer bidrar til å fremme en idé om at alle eldre mennesker er heterofile og ikke har et aktivt sexliv. Dette medfører at eldre mennesker ofte blir oversett og glemt i debatten, politikken og forskningen rundt lhbt-personers behov i helsesektoren. Forskning viser at eldre frykter diskriminering, sosial isolasjon og identitetstap i møtet med helsetjenestene.

Ifølge brukerorganisasjoner velger noen å skjule sin seksuelle legning og/eller kjønnsidentitet når de får økte hjelpebehov fra det offentlige. Institusjonens innvirkning på den enkeltes identitet er et kjent fenomen fra før av, men lite er kjent om eldre lhbt- personers unike behov i sykehjemstjenestene.

Gode relasjoner til andre og forhold til egen seksualitet er fundamentalt for livskvaliteten, og sykepleieren har ansvar for at pasientenes seksuelle behov ses på lik linje som andre grunnleggende behov. Dette er et tabubelagt og følsomt emne, også for sykepleiere, men gjennom økte kunnskaper om seksuell helse kan det bli enklere å ta opp og prate om temaet.