NSF FGDS Landskonferanse 2022

Til informasjon er det ikke alle foredragsholderne som ønsket å publisere sine foredragspresentasjoner, og ikke alle har sendt sine redigerte versjoner ennå. De vil bli lagt til forløpende når de kommer inn til oss.

Foredrag: "Aktive pusterom - trening og halloi for personer med demens" av Marianne Hole og Anja Marøy Sandstad.

Foredrag: "Multifarmasi" av geriater og seksjonsoverlege ved geriatrisk seksjon på Haraldsplass Diakonale Paal Naalsund.

Foredrag: "Møteplass for mestring- eit tilbod til yngre med demens" av musikkterapeut ved NKS Olaviken Alderspsykiatriske sykehus Solgunn Knardal

Foredrag: "På grønt lys- BCV - kartlegging av vold - tillitsbygging" av sykepleier phd Stein Erik Fæø og lektor ved ViD og kommunalsjef Gol Kommune Conrad Ravnanger.

Foredrag: "Utfordrende atferd" av Spesialsykepleier i geriatri og demensrådgiver for Kompetansesenteret for demens i Bergen Trond Eirik Bergflødt.

Foredrag: "Belastning for pårørende" av Phd og rådgiver USHT Vestland Toril Marie Terum.

Foredrag: "Palliasjon" av sykepleier med videreutdanning i palliasjon Linda Sunne.

Foredrag: " Eldre på sykehus" av spesialsykepleier i geriatri og demens og fag- og administrativ koordinator SESAM Kristin AAs Nordin.

Foredrag: "Appetittvekkende og næringstett kost/pure kost" av kjøkkensjef ved NKS Olaviken Alderspsykiatriske sykehus og leder av kost og ernæringsforbundet i Vestland fylke Ronny Nilsen.

Foredrag: "Hundeterapi" av hundefører og pedagog Marianne Raa.

Foredrag: "Musikkterapi" av musikkterapeut og doktorgradstipendiat Kristi Stedje

Foredrag: "Sykepleie til eldre homofile" av sykepleier ved Haraldsplass Diakonale sykehus Fernando Dela Cruz jr.

Foredrag: "Eldre og seksualitet" av Spesialist i klinisk sexologi og professor emerit Espen Ester Pirelli Benestad.