Utdanningsstipend høst 2021

Vinnere av utdanningsstipend høst 2021

Høstens utdanningsstipend vinnere. F.ve. Anne Katrine Dahlen, Bente Jøssund og Mariann Hansen.

Mariann Hansen jobber på Ortopedisk avdeling Haukeland sykehus i Bergen. Hun tar videreutdanning gerontologisk sykepleie, ViD.

Anne Katrine Dahlen jobber på Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter. Hun tar videreutdanning gerontologisk sykepleie ViD

Bente Jøssund jobber på Havsteinekra helse- og velferdssenter i Trondheim. Hun tar tverrfaglig videreutdanning i aldring og eldres helse, NTNU