Utdanningsstipend høsten 2020

Fra ve; Arne Olav Hartvigsen, Marit Dølgaard Myren og Siv-Merete Lønnebakken Holdhus. Foto privat.

Fra ve; Arne Olav Hartvigsen, Marit Dølgaard Myren og Siv-Merete Lønnebakken Holdhus. Foto privat.

Arne Olav Hartvigsen holder på med videreutdanning i Aldring og eldrehelse ved NTNU Trondheim.

Siv-Merete Lønnebakken Holdhus studerer Avansert gerontologi ved VID

Marit Dølgaard Myren holder på med master i avansert klinisk sykepleie i kommunehelsetjenesten