Utdanningsstipend vår 2022

Vinnere av utdanningsstipend vår 2022

F.ve. Anette B. Myrhol, Cecilie Nilsen og Linda Ø. Kinsarvik.

Anette B. Myrhol jobber ved ortopedisk avdeling Helse Bergen. Hun tar spesialistutdanning i gerontologisk sykepleie


Cecilie Nilsen jobber i Drammen kommune. Hun tar master i klinisk geriatrisk helsearbeid.

Linda Ø. Kinsarvik jobber i Sandviken hjemmesykepleie. Hun tar master i avansert geriatrisk sykepleie.