Utdanningsstipend våren 2020

 Fra ve.: Marit Kristiansen, Jannike Haukeland og Signe Baksaas Gjelstad. Foto: privat. April 2020

Fra ve.: Marit Kristiansen, Jannike Haukeland og Signe Baksaas Gjelstad. Foto: privat. April 2020

Signe Baksaas Gjelstad - Master i yrkespedagogikk om demens. Jobber ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

Jannike Haukeland - Avansert gerontologi. Jobber ved Fyllingsdalen sykehjem, Bergen kommune.

Marit Kristiansen - Master i aldring og geriatrisk helsearbeid. Jobber i Harstad kommune, hukommelsesteamet.