Medlemsinformasjon

Kontaktinfo til styret i Oslo:

Leder: Astrid Midtsund, tlf: 957 96 770, e-post: lahoslo.nsf@gmail.com

Nestleder: Elin Halleland

Kasserer: Heidi Ervik

Styremedlem: Marte Feen

Styremedlem: Lone Kjær

1.vara: Anne Marte Aasen

2.vara: Rikke Larsåsen

3.vara: Tove Ingeborg Sand