Medlemsinformasjon

Kontaktinfo til styret i Telemark:

Leder: Nina Tumanjan Mortensen, tlf: 957 85 728, e-post: nina.mortensen@porsgrunn.kommune.no

Nestleder: Veslemøy Kristin Værvågen

Kasserer: Kristin Malmgren Vehusheia

Sekretær: Anette Folserås Lunde

Medlem: Signe Bråstøyl

Medlem: Eldbjørg Stubhaug Drangsland

Varamedlem: Stine Ødegaard

Varamedlem: Marit Dobbe Grøgaard