Fag, utdanning og forskning

Styrende lovverk for tjenesten

I try­gge hender

I trygge hender

S­mittevern

  Helsestasjon

  Gode råd-brosjyrer

  Kunnskapsbaserte pasientbrosjyrer i ”Gode råd”-serien til gravide og småbarnsforeldre. Forfattergruppen består av to leger, en farmasøyt og to helsesykepleiere (Nina Misvær og Astrid Durdei Midtsund).

  Skolehelsetjenesten

  Ungdom

  Til foreldre

  Sosiale medier og mobilbruk

  Ønsker du råd om bruke av sosiale mediere til å kommunisere med ungdom i helsestasjon- og skolehelsetjenestene, eller informere om hvordan mobilbruk kan påvirke kommunikasjonen med barn?

  Tips til foreldre i samtalen om sex

  Vi har sammen med Helsestasjon for kjønn og seksualitet (HKS) og Sex og samfunn utarbeidet en foreldreveileder som kan hjelpe foreldre å snakke om sex på en god måte.

  Ungdom lærer om sex gjennom porno, Paradise hotel, sosiale medier og venner. Skal foreldre egentlig bry seg? Seksualiteten er naturlig og et grunnleggende behov for oss mennesker, men det er dessverre ikke alltid så selvfølgelig å snakke om, spesielt ikke mellom foreldre og barn. 

  Regjeringspartiene anmoder gjennom Granavolden-plattformen til bedre livskvalitet gjennom bedre seksuell helse til alle. Vi tar anmodningen på alvor.

  Last ned veilederen og ulike caser som kan brukes på foreldremøter.

  Helsesykepleierutdanningen

  Legg inn en generell tekst om helsesykepleierutdanningen.

  Vil du ta en master?

  Disse stedene tilbyr master i helsesykepleie:

  Fag- og forskningsartikler

  Tips oss om relevante artikler som bør deles, eller om du ønsker å skrive selv. Send oss epost til: lah@nsf.no

  Vil du vise fram din forskning?

  Har du tatt en master- eller doktorgrad i helsesykepleie kan du søke om å fortelle om det på kongressen. Send oss et sammendrag av innholdet innen 1. juni. Vi plukker ut tre stykker som vil få presentere sin poster muntlig i plenum på kongressen.

  Sammendraget skal inneholde:

  • Inntil 250 ord – unntatt tittel og forfatterens navn
  • Korresponderende forfatters navn, adresse og e-post (i kursiv)
  • Forfattere: fornavn, etternavn, kommune/institusjon
  • Blokkjustert tekst – rett høyre og venstre marg. Skandinavisk eller engelsk språk
  • Bruk skrifttype Arial 10 pkt. og små bokstaver. Linjeavstand enkel (1,0)
  • Bidragene skal inneholde problemstilling, metodisk tilnærming og kort om hovedfunn/resultater

  Posterstørrelsen er 100 x 70 cm. Utvalgte postere blir stilt ut under hele kongressen. Innsendere oppfordres til å være ved sine postere i alle pauser for spørsmål og kommentarer. Posterne blir festet til vegg med festepasta. Det vil ikke bli anledning til å ha bord eller annet utstyr ved posterpresentasjonen. Posterpresentasjonen er gratis, men man må selv dekke reise, opphold og evt. øvrige kostnader. Det vil ikke være anledning til å gjøre vesentlige endringer i tittel eller innhold på posteren etter at den er antatt.

  Send inn sammendraget til oss på lah@nsf.no