Fag, utdanning og forskning

Landsgruppen av helsesykepleiere er opptatt av faget, helsesykepleierutdanningen og forskning på vårt fagfelt. Fagfeltet vårt er stort og skal favne bredt. Her vil det derfor kun kort beskrives fagfeltet, uten å gå inn i detaljer i alle tema vi arbeider med. Vi arbeider derfor med en ny side, Kunnskapsportalen, som skal være til hjelp for våre medlemmer i deres arbeid som helsesykepleiere.

Kunnskapsportaler

Denne siden, "Kunnskapsportalen", er under arbeid. Tips til layout/innhold, eller om relevante fag- og forskningsartikler som bør deles, send oss epost til: ingeborg.berg.olstad@nsf.no. Ønsker du å skrive selv? Vi ønsker å dele relevant informasjon til våre medlemmer, og tekster som er skrevet av våre medlemmer.

I try­gge hender

"I trygge hender" er et materiell laget av og for helsesykepleiere, og som skal brukes i samtale med alle foreldre så tidlig som mulig etter fødsel. Målsetningen er å forebygge, avdekke og avverge vold mot små barn.

Helsestasjon

Helsestasjonstjenesten i Norge er et lovpålagt, universelt og lett tilgjengelig lavterskeltilbud for alle gravide, barn og deres foreldre. Helsestasjonen har lange tradisjoner, og de første helsestasjonene kom for over 100 år siden.

Formålet med helsestasjonstjeneste er å fremme psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold, samt å forebygge sykdom og skader. Helsestasjonen skal bidra til gode og trygge oppvekstsvilkår, god helse, opplevelse av mestring, og gi tilbud om veiledning, råd og støtte.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er et gratis tilbud til alle elever på barneskolen, ungdomsskolen og videregående skole. ​Formålet til skolehelsetjenesten er, i samarbeid med skolen, å fremme elevenes helse, trivsel og læring og å øke elevenes helsekompetanse. Skolehelsetjenesten tilbyr både individuell oppfølging og universelle tiltak. Tilgjengelighet er viktig, og ingen trenger henvisning for å ta kontakt med tjenesten.

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom (HFU) er et gratis tilbud til ungdom. På HFU kan ungdom få veiledning om prevensjon og seksuell helse, og hjelp innenfor psykisk helse og andre helsespørsmål. Alle kommuner skal ha et tilbud til ungdom, enten i egen kommune eller i samarbeid med andre kommuner.

S­mittevern

Smittevern og vaksinering har i alle år vært en viktig del av helsesykepleiers kompetanseområde. Helsesykepleiere har en viktig rolle i Barnevaksinasjonsprogrammet og forebygging av smitte. I 2020 så vi i stor grad viktigheten av denne kompetansen i forbindelse med Covid-19-pandemien.

Ledelse

Denne siden er under arbeid. Mer informasjon kommer.

Helsesykepleierutdanningen

LaH har et utdanningsutvalg. Sentralstyremedlem Hanne Nissen Bjørnsen leder utvalget og representerer oss i helsesykepleierutdanningen. Hun kan kontaktes ved spørsmål og innspill som handler om helsesykepleierutdanningen. Kontakt: hanne.n.bjornsen@ntnu.no

  • Tekst som vises når accordion-elementet ekspanderes

  • For å legge til enda et element, trykk på plussen i den grå rammen under