Faglig og politisk arbeid

Fagpolitisk påvirkning er en stor del av arbeid som gjøres i Landsgruppen av helsesykepleiere. Det er politisk og faglig påvirkning på ulike nivå, med mange aktører og innenfor et bredt utvalg av tema.

Faglig utvikling

LaH NSF deltar i mange ulike prosjekter, arbeidsgrupper, råd og utvalg for å utvikle fag. Vi har tett samarbeid med myndigheter, som for eksempel Helsedirektoratet.

Høringer

Gjennom innspill til høringer påvirker vi tema som omhandler barn, unge og deres familier. LaH svarer på flere høringer hvert år, både i samarbeid med Fag- og helsepolitisk avdeling i NSF og på egen hånd. Her kan du som medlem lese noen av innspillene vi har gitt til ulike skriftlige høringer, muntlige høringer og andre innspill. (Siden er under arbeid)

Pågående høringer

Vi har til enhver tid noen pågående høringer, nedenfor finner du en oversikt over disse. Om du som medlem har innspill til disse, kan du sende dem til fagrådgiver, Ingeborg Berg-Olstad epost: ingeborg.berg.olstad@nsf.no.

Trykk på linken for å komme videre til høringsnotat. Frist for innspill til oss står først i linken, og er ikke sammenfallende med myndighetenes frister.

Statsbudsjett

Overføringene til kommunene merket helsestasjons- og skolehelsetjenesten er prisjustert og tilskuddsmidlene som kan søkes på fra Helsedirektoratet blir videreført. Les hvor mye din kommune får fra siden 180 og utover.