Faglig og politisk arbeid

Statsbudsjettet 2020

Overføringene til kommunene merket helsestasjons -og skolehelsetjenesten er prisjustert og tilskuddsmidlene som kan søkes på fra Helsedirektoratet blir videreført. Les hvor mye din kommune får fra siden 180 og utover.

Høringer

Vi bidrar med mange høringssvar hvert år. Her er oversikt over de siste vi har jobbet med.

Korrespondanse med offentlige myndigheter

Faggruppen har sendt en rekke brev for å få avklaring på viktige saker.

Til Helse -og omsorgsdepartementet

Til Helsedirektoratet