Årets Helsesykepleier-kongress: Graset er grønt for æille­

Kjersti Toppe

Barne- og familieminister Kjersti Toppe under åpningen av årets helsesykepleierkongress.

I strålende høstsol ble årets helsesykepleierkongress innledet på en gledelig og hjertevarmende måte. Ydalir skolekor startet begivenheten med rørende barnesang som satte tonen for en dag fylt med inspirasjon og engasjement. Barne- og familieminister Kjersti Toppe, som åpnet konferansen, understreket betydningen av helsesykepleiere som viktige fagpersoner, og hun bekreftet at tjenesten blir ivaretatt og verdsatt av myndighetene.

Fattigdom på agendaen

I sin åpningstale tok ministeren også anledningen til å applaudere kongressen for å bringe viktige samfunnsspørsmål til overflaten. Spesielt fremhevet hun kampen mot fattigdom i Norge som en prioritet.

- Vi må ha forståelse for hva som er det viktigste å hjelpe familiene med først. Her trengs det tverrfaglig tilnærming. Det er ikke lett å være gode foreldre dersom man ikke kan betale regningene sine, sa Toppe.

Hun uttrykte stolthet over å ha bidratt til åpningen av det nye kompetansesenteret for helsestasjon- og skolehelsetjenesten, som vil spille en viktig rolle i å sette tjenestene i stand til å takle de sosiale utfordringene som mange familier i landet står overfor.

Ann Karin Swang og Kjersti Toppe
Leder av LaH Ann Karin Swang tok i mot barne- og familieminister Kjersti Toppe

Helsesykepleier som samfunnsaktør

Etter ministerens tale var det lederen for helsesykepleierne, Ann Karin Swang, som tok ordet. Hun påpekte at helsestasjon- og skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste og at helsesykepleiere må være premissleverandører når det gjelder å utforme og levere helsetjenester til barn og familier. Swang understreket viktigheten av å skape trygge, tydelige og tilgjengelige tjenester i samarbeid med andre fagpersoner. Hun la vekt på helsesykepleieren som samfunnsaktører, og trakk frem det viktige arbeidet LaHs lokalgrupper og ressursgrupper gjør for dette.

- Vi må satse på utdanning slik at vi kan forske på eget fag, og jobbe mer bærekraftig, sa Swang.

Det er i dag mangel på helsesykepleiere i tjenestene, og det er mangel på lærere på utdanningene. Swang presiserte derfor at det er viktig at helsesykepleiere tar master, og kan bidra til å utvikle og forske på eget fag.

Ann Karin Swang
Leder Ann Karin Swang åpner årets helsesykepleierkongress

Nettverksbygging landet rundt

Kongressen samler i år rundt 500 helsesykepleiere fra hele landet, som deler kunnskap, erfaringer og beste praksis. Helsesykepleierkongressen gir en verdifull mulighet for faglig utvikling og nettverksbygging, og det gir deltakerne muligheten til å diskutere de utfordringene og mulighetene som helsesykepleiere står overfor i dagens samfunn.

Lokalgruppene er godt representert med sine ledere, og vi oppfordrer alle engasjerte helsesykepleiere å melde seg inn i og bidra til lokal aktivitet. Ta kontakt med ditt lokalgruppestyre!

Kongresskomite
Årets kongresskomite: Gunhild Nordtun, Tove-Kristin Westli, Helga Arneberg, Eli Undseth, Lisa Bekkemellem, Ann-Kjærsti Svalheim og Elise Furuholmen Haugstad.