Årets influensavaksinering

LaH har siste tiden mottatt mange frustrerte henvendelser fra medlemmer vedrørende endringer ved årets influensavaksinering. På bakgrunn av dette har LaH tatt initiativ til, og har i dag hatt møte med Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) sammen med forbundsleder.

Vi har blitt lovet at det snart vil komme tydeligere retningslinjer fra myndighetene om gjennomføring og kompensasjon. LaH sender dette ut så snart dette er på plass.