Drift og smittevern i helsestasjons- og skolehelsetjenesten under Covid-19

Helsedirektoratet i samarbeid med Folkehelseinstituttet inviterer til webinar 2. desember om hvordan vi kan sikre helsetilbud til gravide, barn og unge og ivareta smittevernet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Målgruppe: Ansatte i helsestasjons- og skolehelsetjenesten inkludert merkantile som gir tjenester til gravide, barn og unge. Ledere for tjenesten oppfordres til å delta.

Program:

  • Velkommen ved Helsedirektoratet
  • Helsedirektoratets anbefalinger for hvordan sikre tilbudet til gravide, barn og unge ved helsestasjonen og skolehelsetjenesten, ved avdelingsdirektør Ellen Margrethe Carlsen, Helsedirektoratet
  • Håndtering av smittevern i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, ved barnelege Margrethe Greve-Isdahl, Folkehelseinstituttet
  • Vi svarer på spørsmål fra tilhørerne