Forsker du på uventet barnedød eller sorg?

Landsforeningen uventet barnedød (LUB) stiller gjennom sitt forskningsfond midler til rådighet for forskning på uventede dødsfall i perinatalperioden og i sped- og småbarnsalder, samt forskning på sorg og sorgbearbeidelse.

Søknadsfristen for å søke midler for 2021 er 1. juni.
Tildeling av midler: 1. oktober.