Gladnyhet!

Leder for Landsgruppa av Helsesykepleiere

I årets statsbudsjett har regjeringen og Helse- og omsorgsdepartementet lyttet til høringsinstansene, og besluttet at forslaget om at vår tjeneste kan bidra i behandling og oppfølging for lettere psykiske og somatiske tilstander ikke følges videre opp.

LaH mener at den foreslåtte endringen ville medført en dreining bort fra det forebyggende og helsefremmende til fordel for behandling. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal ikke være en kurativ tjeneste.

Dette er derfor en gladnyhet for vår tjeneste!