Gratulere med 8.mars!

Landsgruppen av helsesykepleiere ønsker i anledning kvinnedagen løfte frem to viktige saker for kvinnehelse og likestilling.

Den ene saken handler om kvinners rett på en trygg barseltid. Helsesykepleiere er grunnmuren i primærhelsetjenesten, og det stafettlaget i barselomsorgen som overtar stafettpinnen når barnet er født og dratt hjem fra sykehuset.

Den andre saken er seksualitetsundervisning av høy kvalitet fra tidlig alder til alle gutter og jenter. Det betyr mer undervisning med oppdatert innhold og gjennomføring ift. alder. For dette må starte tidlig – helst i barnehagen!

Vi ønsker dere alle en fantastisk dag i dag – 8.mars. Gratulere med dagen!