Statsbudsjettet 2021

7.oktober la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett 2021. LaH var spente på hva Regjeringen ville sette av til vår tjeneste.

Her kommer noen utdrag og kortversjonen av punkter som omhandler vår tjeneste:

Info om tilskuddsmidlene:

  • Det foreslås 389,4 mill. kroner til tilskudd til styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten, fra 422,1 mill. kroner i 2020. I denne summen har regjeringen økt øremerket del av midlene til jordmødrene, fra 40 til 60 millioner.
  • Det foreslås å omdisponere 35 mill. kroner av tilskuddet til utvikling og drift av digitale tjenester til barn og unge.
  • Det foreslås å omgjøre tilskuddet til lønnstilskudd til årsverk for tjenestens kjernekompetanse (definert som lege, jordmor, fysioterapeut, psykolog og helsesykepleier). I tillegg kan det gis støtte til administrativt støttepersonell.
  • Det foreslås videre å gjøre tilskuddet tre-årig.

Info om frie midler til kommunene:

  • For 2021 foreslås det 929 mill. kroner i rammetilskudd for å styrke tjenesten, mot 904,6 mill. kroner i 2020.
  • I tillegg forslås det 100 millioner til Opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse, som skal komme til kommunene som frie midler.