Caring for those who care

blogg who

World Health Organization (WHO) og International Labour Organization (ILO) har publisert et felles uttalelse angående helse og sikkerheten til helsepersonell.

WHO og ILO tydeliggjør behovet for å sikre at helsepersonells sikkerhet og helse er prioritert!

Dette er ment å gi en kort oversikt over problemstillinger og anbefalinger til beslutningstakere i helse- og omsorgsdepartementet, arbeidsdepartementet, lokale myndigheter, ledere av helseinstitusjoner, fagorganisasjoner, faggrupper, og arbeidsgivere i helsesektoren.

Her kan du lese mer.