Bli medlem og medlemsfordeler for intensivsykepleiere

Hvem kan bli medlem?

Alle med videreutdanning eller mastergrad i intensivsykepleie kan bli medlem i NSFLIS.

Studenter og pensjonister har lavere kontingent. Kontingent for intensivsykepleiere er 620 kroner per år, og for pensjonister og studenter 220 kroner per år. 

Bli medlem: send SMS til 02409, skriv NSFLIS eller klikk her, studenter skriver: «NSFLIS student år måned» (År og måned du vil bli ferdig utdannet)

Medlemsfordeler

 • Tilhørighet i en lokalgruppe og kan delta på lokal aktiviteter
 • Tilhørighet i den eneste fagorganisasjonen som arbeider for intensivsykepleiernes fag og funksjon i Norge 
 • Stemmerett ved valg av lokale og sentrale styremedlemmer
 • Mulighet for deltakelse og påvirkning på generalforsamling og NSFLIS satsingsområder
 • Rabattert medlemspris på NSFLIS arrangement, inkludert Intensivkongressen
 • Mulighet for å søke om stipend til kurs og konferanser
 • Mulighet for å søke NSFLIS-stipend på kr. 20.000 kr til fagutvikling, spesialisering, fordypning og hospitering
 • NSFLIS eier av Inspira, sammen med operasjonssykepleierne og anestesisykepleierne.

Fagkongress

Hvert år arrangeres Intensivkongressen sammen med en lokalgruppe. Neste kongress er i Oslo 8-10.november 2021. I år er det også generalforsamling og valg.

Les mer på www.intensivkongress.no

I 2022 drar vi alle til Trondheim, for å arrangere nordisk intensiv/anestesikongress, NOKIAS sammen med Anestesisykepleierene.

Les mer på LENKE TIL NOKIAS som kommer her snart!

Lokale faggrupper

Lokalt engasjerte intensivsykepleiere over hele landet bidrar til et stort nettverk og et variert tilbud av arrangementer. Fylkeslagene arrangerer ulike seminarer, fagdager/kvelder og fagkafeer, med fokus på både faglig og sosialt påfyll.

Vil du være med?

Stipend

Faggruppen for intensivsykepleiere har i mange år delt ut stipend slik at medlemmer skal kunne dra på kurs og konferanser.

NSFLIS stipend

NSFLIS deler hvert år ut 20 000 kroner til ulike prosjekter.

Stipendet kan anvendes til: 

 • Faglig spesialisering / utdyping av spesialområde 
 • Hospitering i hensikt faglig fordypning. 
 • Faglige utviklingsarbeider og prosjekter 

Stipendet må brukes innen 1 år etter tildeling. 

Eventuell utsettelse må det søkes særskilt om. En sluttrapport skal sendes NSFLIS leder. NSFLIS kan oppfordre den/ de som får stipend om å søke å få publisert en rapport / artikkel i InspirA. 

Stipendet kan deles mellom flere søkere dersom NSFLIS's landsstyre finner det hensiktsmessig. 

 
For å få tildelt stipend, må du fylle følgende kriterier : 

 • Være medlem av NSFLIS og à jour med kontingent 
 • Vedlegge en fullstendig plan for hva stipendet skal brukes til, inkludert finansieringsplan/budsjett
 • Være aktiv i intensivfaglig arbeid lokalt, på avdeling eller i lokalgruppen.  
 • Arbeide i det kliniske felt, helt eller delvis 

 Søknadsfrist er 1. september hvert år. Søknad sendes til NSFLIS@nsf.no

NSFLIS kurs og konferansestipend

Som NSFLIS-medlem kan du få støtte til å delta på kurs og konferanser som gir faglig oppdatering. Søknadsfrist er 1. september, og du kan få inntil 6000 kroner. Søknad sendes til din lokalgruppeleder.

NSF deler også støtte kurs og konferanser

Årets intensivsykepleier 2021

Utmerkelsen «Årets intensivsykepleier» ble første gang utdelt i 2003, og det å bli utnevnt er forbundet med heder og ære.  Derom du kjenner en intensivsykepleier du mener fyller kriteriene for å bli "Årets intensivsykepleier" fyll ut skjemaet og send til til NSFLIS@nsf.no

Årets intensivsykepleierleder 2021

NSFLIS har besluttet at det å være leder for intensivsykepleiere er så viktig at vi ønsker å løfte frem en leder/ et leder team som har gjort en god jobb i året som gikk. Det er nytt av året og vi håper at mange har gode kandidater kan vil løftes frem! Fyll ut skjema og send inn til NSFLIS@nsf.no

 • Utøver ledelse av god kvalitet, herunder tverrfaglig samarbeid og samhandling mellom nivå/sektorer 
 • Ivaretar hver enkelt ansatt  
 • Tilrettelegger for og bidrar til et godt samarbeid og et godt arbeidsmiljø 
 • Tar initiativ til og iverksetter forbedring av intensivsykepleiertjenesten og fagutvikling 
 • Er en god rollemodell og inspirator 
 • Opprettholder og videreutvikler høy etisk bevissthet og høy etisk standard blant kolleger og studenter