Om faggruppen

NSFLIS ble stiftet i 1978 og har per 1.12.2019 3054 medlemmer. Gjennom drøye førti år har faggruppen vokst og etablert seg som et faglig sterkt nettverk for intensivsykepleiere i hele landet og har blitt en viktig politisk aktør i samfunnsdebatten.

Faggruppen har et landsstyre og et forsknings- og utdanningsutvalg som begge velges på faggruppens generalforsamling. Generalforsamlingen arrangeres annen hvert år og er faggruppens høyeste beslutningsorgan. Her vedtar faggruppens medlemmer organisering, satsninger og politisk retning for hver periode over 2 år.

I tillegg har faggruppen 19 lokalgrupper fordelt fylkesvis. Her etableres lokale nettverk av intensivsykepleiere og det arrangeres fagdager, fagkafeer og det gjennomføres ulike typer faglige prosjekter. Dette gir intensivsykepleiere nære nettverk over hele landet.