Intensivsykepleiere Hedmark

  • Sofie Lykke Herbro

   Sofie Lykke Herbro

   Leder i styret

  • Tone Kristine Amundgaard

   Tone Kristine Amundgaard

   Nestleder

  • Bodil Håberget

   Bodil Håberget

   Medlem

  • Monika Dawid-Sjøenden

   Monika Dawid-Sjøenden

   Studentrepresentant

  • Hanne Elisabeth Nordengen

   Hanne Elisabeth Nordengen

   Kasserer

  • Maria Wang Mikkelsen

   Maria Wang Mikkelsen

   Sekretær

Nyheter