Medlemsinformasjon

Kontaktinfo til styret i Møre og Romsdal:

Styreleder: Berit Bratseth (valgt for 2 år januar 2019)
Adresse: Fannestrandvegen 45, 6415 Molde
E-post: bbratse@broadpark.no
Tlf: 480 47 267

Nestleder: Ragnhild J. Korshamn
Adresse: Lerstadlia 4, 6014 Ålesund
E-post: rkorshamn@hotmail.com
Tlf: 950 45 006

Kasserer: Lisa Vetting
Adresse: Skogvegen 28 b, 6415 Molde
E-post: lisavetting@hotmail.com
Tlf: 980 74 412

Medlem: Ann-Kristin Haaheim Kavli
Adresse: Giskemovegen 108, 6240 Ørskog
E-post: annkihaa@gmail.com
Tlf: 976 93 267

Medlem: Inger-Lise Hanebrekke Lefdal

Adresse: Indrehovdevegen 133, 6410 Hovdebygda

E-post: ingrisia@hotmail.com

Tlf: 48129023

Medlem: Stine Sagli
Adresse: Sandbugtveien 140, 6530 Averøy
E-post: stinesagli@hotmail.com
Tlf: 476 39 978

Medlem: Tove Egset Hogggen

Adresse: Askevegen 17 c, 6102 Volda

E-post: tove_hoggen@hotmail.com

Tlf: 92228407