Intensivsykepleiere Oppland

  • Avatar

   Anders Nygaard Mathisen

   Leder i styret

  • Avatar

   Fatime Morina

   Nestleder

  • Avatar

   Laila Nielsen

   1. Varamedlem

  • Avatar

   Elin Husby

   Sekretær

  • Avatar

   Stine Langedrag

   Kasserer