NSFLIS Fagkongress 2021

NSFLIS Fagkongress 2021

Vi møtes i Oslo i november!

Vi i Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS), lokalgruppen Oslo, har på nytt fått æren av å arrangere den nasjonale fagkongressen for intensivsykepleiere høsten 2021. Kongressen i Oslo var planlagt høsten 2020, men måtte på grunn av pandemien forskyves til 2021. 

Fagkongressen arrangeres på MEET Ullevål stadion 8.-10. november 2021. 

Navnet på årets kongress er «Nytt liv - muligheter og utfordringer». Med dette ønsker vi å ha fokus på det som er nytt innenfor intensivmedisinen, i tillegg til alle mulighetene som finnes.

På få år har fagfeltet hatt stor utvikling, og man behandler og redder flere kritisk syke pasienter enn tidligere. Samtidig kan denne endringen føre med seg utfordringer som vi ikke har sett tidligere. Oslo har et spesielt stort fagmiljø innen akutt- og intensivmedisin og intensivsykepleie spredt på flere sykehus.

Vi ønsker å fylle kongressdagene med mange spennende forelesninger basert på det siste innen intensivbehandling. For å få mest mulig bredde, ønsker vi forelesere fra ulike profesjoner i det tverrfaglige teamet rundt intensivpasienten. Ettersom Oslo har to av landets tre spesialiserte barneintensivavdelinger, ønsker vi å arrangere en egen barneparallell-sesjon den siste kongressdagen. 

Gå inn på www.intensivkongress.no for mer informasjon.