NSFLIS Oslo arrangerer digital fagkveld i mars

Digital fagkveld

Se også arrangementsiden vår på facebook: https://www.facebook.com/events/358800252737925

Host for zoom-møtet: Lovisenberg diakonale høgskole