Intensivsykepleiere Sogn og Fjordane

  • Avatar

   Tove Eikeseth Klakegg

   Leder i styret

  • Avatar

   Marianne Birgitte Lied Nore

   Nestleder

  • Avatar

   Tove Karin Haugen

   Medlem

  • Avatar

   Lillian Holme

   1. Varamedlem

  • Avatar

   Trude Elin Eimhjellen

   Varamedlem

  • Avatar

   Astrid Pernille Hole

   Kasserer

  • Avatar

   Jon Haukanes Fjæren

   Sekretær

Nyheter