Medlemsinformasjon

Kontaktinfo til styret i Sogn og Fjordane:

Leder: Marianne Lied Nore
Adresse: Presteholten 9, 6810 Førde
E-post: marianne.nore@enivest.net
Tlf: 951 60 747

Nestleder: Gro Kristin Støyva
Adresse: Tefrevegen 8B, Førde
E-post: gro.kristin.stoyva@gmail.com
Tlf: 481 38 169

Kasserer: Jon Fjæren
Adresse: Kåsen 3c, 6812 Førde
E-post: jonfjern@hotmail.com
Tlf: 975 84 435

Sekretær: Bente Marie Flølo
Adresse: Rennekleiva 25, Førde
E-post: bente.marie.flolo@gmail.com
Tlf: 900 28 972

Styremedlem: Tove Karin Haugen

Varamedlem: Trude Elin Eimhjellen
Adresse: Gotevegen 48, Sandane
E-post: trude_e@yahoo.no
Tlf: 907 74 715

Varamedlem: Astrid Pernille Hole