Valg 2022 NSFLIS Trøndelag

valg 2022

Bildet er tatt av mohamed Hassan fra Pixabay

Fra to til et fylke i NSFLIS

I 2022 skal NSFLIS Nord- og Sør-Trøndelag bli til ett NSFLIS Trøndelag. Det vil si at styrene i nord og sør skal slås sammen. Sammensetningen av styret kommer til å bestå av åtte medlemmer + eventuelt to varamedlemmer. Det er tenkt at fire av medlemmene skal bestå av medlemmer fra gamle Sør-Trøndelag og fire medlemmer fra gamle Nord-Trøndelag, herav to fra Namsos og to fra Levanger.

I en overgangsperiode kan det være hensiktsmessig å ha med to varamedlemmer som har sittet i styret tidligere og kan bidra med sin kompetanse til de nye som velges inn. Valgkomiteen vil legge vekt på at styresammensetningen ivaretar den kompetansen som sitter samt sørge for rekurrering.

Nedenfor er en oversikt over styrenes sammensetning fra 2021:

Nord-Trøndelag:

Thea Skårdal Hegstad (Levanger)                             Leder – går ut av styret

Stina Willadsen (Namsos)                                              Nestleder – ikke på valg

Rune Rishaug (Namsos)                                                 Kasserer – ikke på valg

Lene Fordal Bremseth (Levanger)                             Sekretær – går ut av styret

Elisabeth Kjelbotn (Namsos)                                        Styremedlem – ikke på valg

Marit Annette Sende (Levanger)                                 Styremedlem – ikke på valg

Sør-Trøndelag:

Torunn Hansen (St. Olavs)                                             Leder – går ut av styret

Stig-Andrè Kvam Hassel (St. Olavs)                            Nestleder – går ut av styret

Monika Reiss (St. Olavs)                                                  Kasserer – på valg

Vilde Enge (St. Olavs)                                                       Sekretær - Ikke på valg

Maren Kavli (St. Olavs)                                                    Styremedlem - Ikke på valg

Berit Aarstrand (St. Olavs)                                             Styremedlem – går ut av styret

Erlend Bekken (St. Olavs)                                              Studentrepresentant – på valg