Medlemsinformasjon

Kontaktinfo til styret i Telemark:

Leder: Birgit Kastet
Adresse: Håvundveien 213, 3714 Skien
E-post: birkast@sf-nett.no
Tlf: 411 40 923

Nestleder: Marianne Aamand
Adresse: Øvregate 58, 3714 Skien
E-post: aamm0630@gmail.com
Tlf: 915 85 376

Kasserer: Solveig Ro
Adresse: Sørbøveien 63, 3719 Skien
E-post: solveigro@hotmail.com
Tlf: 951 19 930

Sekretær: Silje Veberg Larsen
Adresse: Øvre Pollen 10, 3720 Skien
E-post: Siljelar@hotmail.com
Tlf: 416 92 066

Styremedlem: Gunn Janne Drøpping Skaug
Adresse: Prestealleen 36, 3944 Porsgrunn
E-post: gunnjanneskaug@gmail.com
Tlf: 924 67 089

Styremedlem: Janne Guldbjørnsen
Adresse: Rabbenvegen 75, 3740 Skien
E-post: jaohau@sthf.no
Tlf: 920 36 464

Varamedlem: Anne Gry Dørdal Sandvik
Adresse: Hydalsveien 29, 3970 Langesund
E-post: ansand@sthf.no
Tlf: 928 63 375

Varamedlem: Marie Otterstad
Adresse: Tangarvegen 5, 3731 Skien
E-post: mariealvilde@hotmail.com
Tlf: 994 28 193

Studentmedlem: Helene Kittilsen
Adresse: Nedre Pollen 56, 3720 Skien
E-post: Kittilsen1@hotmail.com
Tlf: 936 13 112