Kriterier for å søke stipend NSFLIS

NSFLIS stipend 20 000 kroner: 

For å få tildelt stipend, må du fylle følgende kriterier: 

  • Du/ dere være medlem av NSFLIS og ha betalt kontingent. 
  • Være aktiv i intensivfaglig arbeid lokalt, på avdeling eller i lokalgruppen. 
  • Bruk søknadsskjema. 

Stipendet kan deles mellom flere søkere dersom NSFLISs landsstyre finner det hensiktsmessig. Stipendet må brukes innen 1 år etter tildeling. 

Eventuell utsettelse må det søkes særskilt om. En sluttrapport skal sendes NSFLIS leder. NSFLIS kan oppfordre den/de som får stipend om å søke å få publisert en rapport /artikkel i Inspira. 

NSFLIS kurs og konferanse stipend: 

Reisestipend gis for å delta på intensivsykepleiefaglige kurs, kongresser, studiebesøk eller lignende. Stipendene fordeles av lokalgruppene og søknaden sendes til lokalgruppelederen i din lokalgruppe.  

Tildelingen av støtte skjer etter vurdering av om søknadene er innenfor vedtatte kriterier: 

  • Søker er medlem av NSFLIS 
  • Har vært medlem minst 1 år, og betalt kontingenten for inneværende år 
  • Stipendet må brukes innen 1 år etter tildeling. 
  • Eventuell utsettelse må det søkes særskilt om. 
  • Vedlagt i søknad om stipend må det være et kostnadsoverslag. 
  • Søknaden med begrunnelse må inneholde navn, e-post adresse og lokalgruppetilhørighet.  
  • Medlemmer som mottar stipend, kan ikke motta nytt reisestipend før etter minimum 3 kalender år (unntak kan gjøres ved få søkere). 

Den som tildeles reisestipend skal levere reiseregning med originale kvitteringer. Den enkelte får utbetalt den sum man har originalkvitteringer på, inntil kr. 6000,- inkludert kongressavgift. Stipend dekker ikke mat og/eller sosiale evenementer. Eventuell utsettelse må det søkes særskilt om.  

Reiseregning skal leveres senest 1 måned etter at reisen er gjennomført til kasserer NSFLIS.