Årets leder 2021

Sylvi Vullum

Sylvi Vullum


Sylvi er seksjonsleder på Akershus Universitetssykehus HF, Anestesiavdeling, Intensivseksjon. Det står blant annet skrevet i nominasjonen:

Sylvi er en tydelig og trygg leder, hun er kunnskapsrik, løsningsorientert og innovativ, samtidig som hun ivaretar ansatte forbilledlig.

Med faget i front inspirerer hun sine ansatte til å ta fatt på nye utfordringer, bistår med sine kunnskaper og er en løsningsorientert leder med integrert etikk i fokus. Hun er tydelig på å bygge et godt arbeidsmiljø for sine ansatte, og tilrettelegger for studietid, utdanning, veiledning, forskning, prosjekter og arbeidsoppgaver som fremmer et utviklende læringsmiljø i seksjonen.

Pandemien førte til nye utfordringer hvor smittetrykket var stort, kunnskapen begrenset, usikkerheten høy og smittevernutstyr manglet. Sylvi motiverte sine ansatte og samarbeidet tett med tillitsvalgtapparatet for å tilrettelegge, bistå, delegere, skaffe og omplassere ressurser, samt gjøre det aller beste ut av en ekstremt krevende situasjon.

Sylvi gikk også foran og håndterte informasjonsflyt på en tydelig, modig og stolt måte. Hun skapte trygghet, tillit og pågangsmot for kollegaene rundt seg med tilstedeværelse, tydelighet og støtte.

Sylvi har også bidratt til innsikt i intensivsykepleie og vår hverdag internt på sykehuset og eksternt i media, både i normalsituasjon og under pandemien.
Gjennom sin klare tale, evne til å se alle sine ansatte og sitt faglige fokus har hun bidratt til et høyt engasjement i avdelingen. Hun er en trygg og god leder som man kan stole på og regne med når det stormer. Med høy omstillingsevne, kunnskap og velbegrunnede avgjørelser leder hun avdelingen med stø kurs.


Det er en samlet avdeling som nominerte Sylvi til årets NSFLIS intensivsykepleierleder.

Vi gratulerer Sylvi!