Generalforsamling NSFLIS 2021

NSFLIS 2019-2021

NSFLIS landsstyre 2019-2021. Bak fra venstre Berit Langset, Helene Foss, Haakon Hovde, Kari Bue. Foran fra venstre Paula Lykke, Mathilde Christensen og Ine Myren. Ola Sund-Derås ikke tilstede da bildet ble tatt.

Generalforsamlingen(GF) er NSFLIS’ høyeste myndighet, og medlemmenes demokratiske mulighet å være med å gi retning for den neste perioden 2021-2023.

Det er besluttet at NSFLIS skal bruke Easymeet som verktøy for å gjennomføre GF 2021. Det er en elektronisk løsning hvor alle som har tilgang på e-post og en telefon kan delta.

Påmelding

SMS sendt til alle medlemmer 03.11.2021:

Hei! Invitasjoner til Generalforsamling (GF) er nå sendt ut fra EasyMeet til alle som registrert påmeldt. Test ut at din tilgang fungerer i god tid før GF. I EasyMeet kan du lese saksdokumenter og legge inn endringsforslag i forkant av GF. Dersom du ikke har mottatt møteinvitasjon på mail kan det skyldes at den er gått til søppelpost, eller at din deltagelse ikke har blitt registrert.

GF starter kl 14 (ikke 12 som det står i invitasjonen) og avsluttes kl 18. Dersom du ikke har mottatt møteinvitasjon, men ønsker å delta, så send en mail til NSFLIS@nsf.no. Øvrige henvendelser kan også sendes hit. Vi gleder oss til å se deg! Hilsen landsstyret.

Saksdokumenter

Dersom du ikke har lest saksdokumentene så finner du de ved å klikke her.

Kandidater til de ulike vervene

Det er valg på kandidater til de ulike vervene for å bli bedre kjent med de følg denne linken.

Easymeet

Easymeet er et elektronisk møtesystem som kan brukes både på pc, iPad og lesebrett med Windows operativsystem.