Inspira har publisert fire nye artikkler i 2021.

Tidsskriftet Inspira

Inspira er eid av Anestesisykepleierne NSF, NSFs Landsgruppe av Operasjonssykepleiere (NSFLOS) og NSFs Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)