Intensivkapasitet etter pandemien: Nye innsikter. Nye løsninger?

NSFLIS arrangerte i går et viktig webinar for å diskutere erfaringer fra den perioden vi er i nå, og fremtidige behov og mulige løsninger.

Deltakere fra Riksrevisjonen, Helsedirektoratet, Oslo universitetssykehus, NSFs Landsgruppe av intensivsykepleiere, Diakonhjemmet sykehus, Universitetet i Agder, Sørlandet sykehus HF, Høgskolen i Østfold og Lovisenberg diakonale høgskole delte sine erfaringer fra covid-19-pandemien og perspektiver på tiltak for å møte framtidig behov for intensivsykepleie.

Første del:

Lærdommer fra covid-19 pandemien  

LDHdel1

Flaskehalsen er kompetanse: Hvordan skape økt kapasitet for intensivsykepleie?

LDHdel2

Her kan du se opptak av webinaret.