NSFLIS Kurs og konferansestipend 2022

En sykepleier på datamaskin. [Illustrasjon: Martina Paukova]

Vi deler årlig ut stipend for at du som medlem skal få delta på intensivsykepleiefaglige kurs, kongresser, studiebesøk eller lignende. Søknaden du skriver vil videresendes til din lokalgruppe og bli vurdert ut fra følgende kriterier:

  • Søker er medlem av NSFLIS.
  • søker har vært medlem minst 1 år, og betalt kontingenten for inneværende år.
  • Stipendet må brukes innen 1 år etter tildeling, eventuell utsettelse må det søkes særskilt om.
  • Søknaden må inneholde gode begrunnelser for hvorfor du skal motta stipendet.
  • Medlemmer som mottar stipend, kan ikke motta nytt reisestipend før etter minimum 3 kalender år (unntak kan gjøres ved få søkere).