Nytt styre i NSFLIS

NSFLIS 2021_2023 2

Bilde: f.v: Mathilde E. Christensen, Sandra K. Hammer, Torunn Hansen, Paula Lykke, Mats Kinn-Mikalsen, Marie A. Otterstad, Anniken Maamoen, Maria Klette.

Ansvarsområdene ble fordelt og vi startet arbeidet. Vi møtte styret for kongressen NOKIAS 2022 og Anestesisykepleierne gjennom et godt og kreativt samarbeid.

Det nye styret har stort pågangsmot og ser fram til kommende periode. 

Landsstyret NSFLIS 2021-2023

Leder: Paula Lykke

Nestleder: Torunn Hansen

Kasserer: Mats A. Kinn-Mikalsen

Kongressansvarlig: Anniken Maamoen

Internasjonal kontakt: Mathilde E. Christensen

FoUU-ansvarlig/InspirA-kontakt: Maria Klette

Medlemsansvarlig: Marie A. Otterstad/Sandra Hammer

Web-ansvarlig: Sandra Hammer/Marie A. Otterstad/Mats A. Kinn-Mikalsen

NSFLIS Forsknings- og utdanningsutvalg 2021-2023:

Kristin Flatlandsmo

Brita Fosser Olsen

Hege Vistven Stenseth

Nominasjonskomiteen

Leder Marthe-Marie Wallander Karlsen

Medlem Hilde-Irèn Liland

Medlem Michael Mortensen

Varamedlem Ellen Klavestad

Varamedlem Annette Tøllefsen

Signert protokoll fra generalforsamlingen 2021