Nytt styre konstituert

Styret

Paula Lykke: leder

Kari Bue: nestleder og kongressansvarlig

Berit Langseth: kasserer

Helene Foss: sekretær og lokalgruppeleder ansvarlig

Ine Nesbø Myren: So/Me, web og Inspira ansvarlig

Mathilde Christensen: internasjonal kontakt

Haakon Hovde: 1 vara og leder Forskings-og utdanningsutvalget

Ola Sund-Derås: 2 vara og medlemsansvarlig


Ola Sund-Derås var ikke til stede da han var på øvelse.

Styret gleder seg til fortsettelsen!