Ukom har du hørt om det?

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (UKOM) har sin opprinnelse i to alvorlige hendelser i 2010 hvor pårørende opplevde at de ikke fikk den hjelpen de trengte. Derfor etterlyste de en egen havarikommisjon som kunne undersøke alvorlige hendelser i helsesektoren. 

Det ble forløperen til den offentlige utredning fra 2015: NOU 2015: 11 Med åpne kort — Forebygging og oppfølging av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene. Hvor essensielle spørsmål som: Hvordan kan samfunnet bedre følge opp alvorlige hendelser og forebygge nye hendelser i helse- og omsorgstjenestene? Hvordan kan pasienter, brukere og pårørende bedre ivaretas når noe galt har skjedd?

Siden oppstart 1. mai 2019 er det kommet 1800 henvendelser, og nå siste rapport som er utarbeidet på grunn av en hendelse hvor en eldre mann ble alvorlig skadet etter at han fikk flytende ernæring ned i lungene via en nasogastrisk ernæringssonde.

Det er gjort et stort arbeid med kontrollmetoder for plassering av nasogastrisk ernæringssonde