Valg 2021 NSFLIS

tegnefigur intensivsykepleier

Hvert oddetallsår er det GF og valg i NSFLIS. Det er valg i 2021 og da trenger vi kandidater som stiller til valg.

Hvem ønsker vi?

  • de som brenner for intensivsykepleie som fag, som ønsker å bidra til å videreføre NSFLIS visjoner
  • de som ønsker å benytte tid på å jobbe for NSFLIS, og å være med å skapet fagets fremtid
  • en blanding av både nyutdannede og intensivsykepleiere med lengre erfaring for å bevare både tradisjon og innovasjon
  • vi ønsker en sammensetting av styremedlemmer fra hele landet
  • I FoUU-utvalget ønsker vi kandidater fra både praksis, utdanning og med forskningskompetanse.

Nominasjonskomiteen har jobbet helt siden forrige valg, og de som sitter i den er:

Leder: Hilde-Irèn Liland

Medlemmer: Cecilie Storøy Hagen og Marte-Marie Wallander Karlsen

Varamedlemmer: Linn Christina Aalefjær og Ellen Klavestad

Det som skal velges er:

Leder NSFLIS:

  • 1 leder, dette er fortiden et frikjøp på heltid

Valg av styremedlemmer:

  • landsstyret består av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer

NSFLIS forsknings og utdanningsutvalg (FoUU utvalg)

FoUU utvalget samarbeider med NSFLIS landsstyre ved å arbeide med saker for og til landsstyret. Det innebærer både å utarbeide egne saker, men også å jobbe med delegerte utdannings- og forskningssaker som er viktige for NSFLIS/NSF.

  • 3 medlemmer

Nominasjonskomité

  • 1 leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer

Hvordan melder en inn kandidater?

  • Enten som enkeltkandidat eller organisasjonsform (lokalgruppene)

Du/den som nomineres vil bli kontaktet for å ta stilling til om de ønsker å stille eller ei, og måtte levere noe mer informasjon om seg selv. Særlig kandidater til lederverv vil vi gjerne ha CV og nærmere intervjuer med. Video kan bli aktuelt i disse digitale tider, eventuelt møter på zoom/skype. Nominasjonskomiteen avgir sin innstilling før valget, og så gjennomføres valg på generalforsamlingen i september 2021.