Vil du bli intensivsykepleier?

Intensivsykepleie innebærer å behandle akutt og kritisk syke pasienter hvor situasjonen ofte er livstruende og kompleks, og hvor situasjonen kan endre seg raskt.

Som intensivsykepleier har du et selvstendig ansvar for intensivsykepleie til pasienten. Du skal ivareta den kritisk syke pasienten og dens pårørende på en omsorgsfull og forsvarlig måte. Intensivsykepleieren jobber med behandlende, helsefremmende, forebyggende, lindrende og rehabiliterende tiltak.

Les mer om intensivsykepleie.