Om faggruppen

Intensivsykepleier og medlem Kari Bue ved Rikshospitalet i Oslo
Intensivsykepleier og medlem Kari Bue ved Rikshospitalet i Oslo

NSFLIS ble stiftet i 1978 og har per 1.12.2019 3054 medlemmer. Gjennom drøye førti år har faggruppen vokst og etablert seg som et faglig sterkt nettverk for intensivsykepleiere i hele landet og har blitt en viktig politisk aktør i samfunnsdebatten.

NSFLIS jobber med fagpolitiske spørsmål, og ønsker å være en møteplass for engasjerte intensivsykepleiere og intensivsykepleierstudenter.

Faggruppen har et landsstyre og et forsknings- og utdanningsutvalg som begge velges på faggruppens generalforsamling. Generalforsamlingen arrangeres annen hvert år og er faggruppens høyeste beslutningsorgan. Her vedtar faggruppens medlemmer organisering, satsninger og politisk retning for hver periode over 2 år.

Prinsipprogram vedtatt 2021

NSFLIS er en organisasjon for intensivsykepleiere, og har som hovedmålsetning å ivareta og videreutvikle intensivsykepleie som fag og funksjonsområde. NSFLIS skal ifølge formålet følge NSFs formål og prinsipper, og vektlegge det som er av generell eller har spesiell gyldighet for faggruppens virkeområde.  

Prinsipprogrammet fastsetter grunnprinsippene til organisasjonen, og NSFLIS prinsipprogram ble vedtatt 2021.

NSFLIS generalforsamling

Mandag 8.november 2021 er datoen for NSFLIS generalforsamling. Det er to år siden sist, og hvem som skal lede og inngå i NSFLIS sitt landsstyre den kommende toårs perioden avgjøres av generalforsamlingen via avstemming.

NSFLIS vedtekter

NSFLIS landsstyre 2021-2023

Leder: Paula Lykke

paula lykke
Leder Paula Lykke

Nestleder: Torunn Hansen

Torunn Hansen
Nestleder Torunn Hansen

Kasserer: Mats A. Kinn-Mikalsen

mats Kinn-Mikalsen
Kasserer Mats A. Kinn-Mikalsen

Kongressansvarlig: Anniken Maamoen

Anniken Maamoen
Kongressansvarlig Anniken Maamoen

Internasjonal kontakt: Mathilde E. Christensen

FoUU-ansvarlig/InspirA-kontakt: Maria Klette

Maria Klette

Medlemsansvarlig: Marie A. Otterstad

Marie Otterstad
Medelmsansvarlig Marie A. Otterstad

Medlemsansvarlig: Sandra Hammer

Sandra Hammer
Medlemsansvarlig Sandra Hammer

Web-ansvarlig: Sandra Hammer/Marie A. Otterstad/Mats A. Kinn-Mikalsen

NSFLIS lokalgrupper

I tillegg har faggruppen 19 lokalgrupper fordelt fylkesvis. Her etableres lokale nettverk av intensivsykepleiere og det arrangeres fagdager, fagkafeer og det gjennomføres ulike typer faglige prosjekter. Dette gir intensivsykepleiere lokale nettverk over hele landet.

NSFLIS har laget en veileder for lokalgruppeledere. Her finner du nyttig informasjon om styrearbeid i en lokalgruppe. Husk at du må være innlogget for å få tilgang til siden.